Med et højrisiko-job hvor den mindste fejl kan være fatal er jagerpilotens arbejdsdag præget af ekstremt psykisk pres. Men her holder man den skadelige stress på afstand med ubetinget åbenhed, kollegial tillid og grundig forberedelse.

Af Søren Sørensen, eks-jagerpilot, motivationsekspert og foredragsholder

”I den situation reagerede jeg uhensigtsmæssigt…, dér var jeg i tvivl og da du gjorde sådan, blev jeg utryg…”

Som jagerpilot skal alle kort på bordet. Her ved man, at åben kommunikation er en forudsætning for at kunne håndtere det mentale pres, som følger med jobbet.

Både inde- og udefra set giver det mening for de fleste, hvorfor man som jagerpilot skal sørge for at passe på sig selv og sine kolleger. På det punkt kan man godt kalde det en fordel, at jobbet så tydeligt bliver forbundet med høj risiko og en hårfin grænse mellem liv og død. Men i virkeligheden er jagerpiloternes ’redskaber’ til at håndtere psykisk pres og til at forebygge stress universelle, og de giver mindst ligeså god mening for medarbejdere med flad grund under fødderne.

Ét af de vigtigste elementer i jagerpiloternes arbejde med robusthed er debriefingen, som bliver gennemført efter hver mission, vi har fløjet. Den går man aldrig på kompromis med, for den skaber rammerne for en kultur, hvor man kan tale åbent om fejl, bekymringer og udfordringer. Fejl må aldrig blive elefanten i rummet, som vi ikke tør tale om eller tage ved lære af.

Håndter psykisk pres som en jagerpilot
Jeg slår her ned på fem vigtige områder, som hjælper jagerpiloterne med at passe på sig selv og hinanden – både fysisk og mentalt. Områder, som jeg mener, man sagtens kan lade sig inspirere af på andre typer af arbejdspladser.

1.    Ultimativ kollegatillid
Som jagerpilot er man 100 procent afhængig af sine kolleger. Jagerpiloter flyver aldrig alene, og jagerfly i luften holder altid sammen to og to eller i større formationer. Det betyder også, at én kollegas fejl som jagerpilot potentielt er livsfarlig. Sådan er det selvfølgelig ikke i de fleste erhverv, men den samme pointe går igen: Går man som medarbejder rundt med en frygt for, at kollegernes manglende formåen vil ramme tilbage på én selv, så har man en kolossal stress faktor hængende over hovedet. Som kolleger er det afgørende med høje forventninger til hinanden som altid er kombineret med ubetinget kollegatillid, indtil andet er bevist.

2.    Meld fra når det er nødvendigt – og accepter, når andre gør det
For en dansk jagerpilot er det socialt acceptabelt at møde ind en morgen og sige: ”God morgen. Jeg har ikke sovet ret godt i nat, så jeg kan ikke flyve i dag.” Der er ikke brug for yderligere forklaringer, og piloten får denne dag andre opgaver. Igen kan den grundlæggende pointe overføres, for som medarbejder på enhver arbejdsplads, er vi rundet af personlige oplevelser, der nogle gange forstyrrer, fjerner fokus og gør os ude af stand til at kunne udføre dele af vores arbejde. Det her handler ikke om at køre frihjul men om betydningen af at melde ud, når forstyrrelser påvirker vores nærvær – og om at kunne træde til, når andre har brug for det. 

3.    Briefing og missionsboblen
Enhver vellykket mission for jagerpiloter kræver klar briefing, der præcist og skridt-for-skridt viser deltagerne, hvordan de succesfuldt når i mål. Som jagerpilot kan man tale om at gå ind i ’missionsboblen’, som samtidig skal illustrere, hvordan det at nå succesfuldt i mål kræver fokus på kerneopgaven og fravalg af alt det, som potentielt kan forstyrre. Denne afgrænsning af opgaven er tilmed med til at skabe struktur og overskuelighed, som fjerner en stor del af det psykiske pres, der følger med missionen. Enhver arbejdsplads har gavn af teams, som er i stand til at gå ind i missionsboblen for at finde fokus og holde forstyrrelserne ude.

4.    Forbered (også) det værste
Som en del af jagerpiloternes formelle briefing, indgår der altid et punkt, der hedder ”What if…”. Hvad gør vi, hvis alt nu ikke går som planlagt? Hvad gør vi, hvis et fly bliver beskudt? Eller hvis en pilot er nødt til at springe ud? Jagerpiloter er altid klædt på til det værste, og ved gentagende at italesætte de farlige situationer, gør de sig i stand til at håndtere dem, når de opstår. Pointen er ikke, at man som medarbejder skal forvente, at alt går galt. Men derimod at der er værdi i at arbejde med forståelsen af, at der kan opstå bump på vejen, der skal håndteres.

5.    Debriefing: Væk med facaden
Jagerpiloternes debriefing handler i høj grad om at smide facaden og turde gøre sig sårbar. Når man bringer kommunikationen af egne erfaringer og ikke mindst fejl ind i arbejdspladsens ’normalzone’, opstår der nemlig et kæmpe potentiale for at kunne gøre det endnu bedre – og samtidig lette de bekymringer, som kan påvirke den enkelte.