”Sir, I would maintain aircraft control, analyze the situation og take prober action…” 😅

Under den del af min F16-jagerpilotuddannelse, som foregik i USA, var der særligt en ting, som de fleste af os frygtede mere end noget andet.

Nemlig de såkaldte ”Stand up’s”, som var en mundtlig overhøring af to elever foran alle andre. En instruktør beskrev en situation i luften, hvor en alvorlig situation opstod, og der blev så peget på en elev i klassen, som med det samme skulle rejse sig og gøre rede for, hvad han eller hun havde tænkt sig at gøre.

Det var et krav, at man som elev ALTID indledte med sætningen: ”Sir, I would maintain aircraft control, analyze the situation og take prober action…”.

Gjorde man ikke det, dumpede man på stedet, og en ny elev skulle overtage!

Det kan jo i udgangspunktet virke ret tåbeligt, men selve idéen bag var faktisk ret god. For uanset hvad procedurerne eller tjeklisterne fortæller, man skal gøre, nytter intet af det, hvis man ikke flyver flyet imens.

Mange uheld sker netop, mens piloter læser nødprocedurer eller roder med kontakter uden at styre flyet. Et passagerfly styrtede eksempelvis ned i Florida, mens piloterne var ved at skifte en lille pære i cockpittet, som skulle indikere, at hjulene var nede og låst.

For mig er tiden med ”Stand up’s” på uddannelsen i USA derfor en god reminder om, hvor vigtigt det, at man altid er i stand til at prioritere skarpt og holde fokus på det allervigtigste – ikke mindst når presset er stort. Og det gælder selvfølgelig ikke bare for F16-jagerpiloter, men på alle arbejdspladser og i livet generelt.

Det kan siges ultrakort: FLYV FLYET.

Og ja… på billedet ser du en lidt yngre og meget forventningsfuld udgave af mig på uddannelse i USA 😎