Find fokus på dit arbejde

– og præstér som en jagerpilot

Har du en travl arbejdsdag med mange forstyrrelser, og ønsker du dig mere tid til ”de rigtige opgaver”, så er det her workshoppen for dig.

På kurset bliver du bedre til at prioritere og holde fokus på opgaven foran dig, så du undgår dyrebar spildtid. Kurset tager udgangspunkt i metoder, der bliver anvendt af jagerpiloter, hvor det gælder om at:
– Prioritere og holde fokus på missionen
– Forme grundlaget for den gode præstation

Det får du ud af kurset
Manglende fokus spilder den tid, du bruger til at skifte mellem dine opgaver plus en del tid, mens du danner dig dit nye fokus. Ved mange daglige skift kan dit tidsspilde løbe op i flere timer på ugebasis. Det er meget tid!

Kurset har derfor slet ikke noget med multitasking at gøre. Ingen kan nemlig multitaske, med mindre du har med meget simple opgaver at gøre. Er opgaven bare en smule kompleks, må vi fokusere på én opgave ad gangen. Har du følelsen af multitasking, er det blot effekten af hurtige fokusskift, du mærker, og det er både opslidende og ineffektivt.

Når du styrker din evne til at holde fokus, kan du præstere bedre i dit arbejde, og samtidigt kan du skabe mere tid i dit liv som helhed. Måske får du endda tid til at dyrke en hobby eller ligefrem se din familie lidt mere!

Baggrund for workshoppen
Coach og foredragsholder Søren Sørensen, som er forhenværende jagerpilot, tager dig med ind i piloternes missionsboble, der skabes rundt om de piloter, som skal afsted på næste mission. En boble, som skærmer dem mod de forstyrrende småopgaver, spørgsmål og gøremål, der kan ødelægge fokus på missionen.

Danske jagerpiloter har i årevis arbejdet ud fra disse grundtanker, der sikrer succes på de lange og komplekse missioner, de flyver overalt i verden.

Udgangspunktet er, at vilkårene for missionen ikke altid er optimale, at meningen nogle gange kan være svær at finde, at tillid til kollegerne er essentiel, og at accept er en nødvendighed, når det er svært. Grundværdierne herfra fungerer også på alle andre arbejdspladser.

På workshoppen vil vi arbejde med:
1. Hvad er missionen?
At vide, hvad vi egentlig skal lave, er essentielt, og herudfra definerer vi missionen. Missionen er dér, hvor produktet skabes, og effekten mærkes.
2. Hvordan prioriterer du bedst?
Prioritering er nøgleordet til at skille missionen fra ”alt det andet”, vi laver, og nogle enkle værktøjer kan hjælpe os med denne prioritering.
3. Hvad forstyrrer missionen, og hvordan mindskes disse forstyrrelser?
Forstyrrelser er et grundvilkår, og de vil forstyrre missionen. Fælles forståelse for dette og et godt
forarbejde vil mindske graden af forstyrrelser og derigennem højne kvaliteten af produktet og øge effekten.
4. Grundlæggende forberedelse af den gode præstation
Grundlaget for enhver præstation er de fire søjler: Vilkår, mening, tillid og accept, og disse fire søjler har en indbyrdes påvirkning og afhængighed. Arbejdet med de fire søjler vil forbedre dem alle, skabe ro og tid samt højne kvaliteten af- og glæden ved produktet.

Du får helt konkrete redskaber til:
– At prioritere
– At håndtere forstyrrelser
– At arbejde med vilkår
– At finde en mening i opgaverne
– At have – og skabe tillid
– At arbejde med accept

Målgruppe:
Ledere, mellemledere og medarbejdere som har indflydelse på planlægning og gennemførsel af egen og eventuelt andres arbejdsdag, og som ønsker at få konkrete redskaber til prioritere rigtigt og bevare fokus, så de får løst de rigtige opgaver.

Workshoppens form
Kurset består af en variation af oplæg, øvelser og arbejde med emnerne samt mulighed for at holde teorien op mod dine egne erfaringer. Og mon ikke også Søren fortæller en anekdote eller to fra sine mange år som jagerpilot.

Det skal være sjovt at gå på arbejde, det skal være lækkert at aflevere et godt produkt, og så må vi også gerne gå tidligt hjem en gang imellem!

17. september i Århus C

Sted: Hotel Scandic
Tid: 9:00 – 16:00
Pris: 3.400 kr

Tilmelding eller spørgsmål?

19. september Kgs. Lyngby

Sted: Hotel Scandic
Tid: 9:00 – 16:00
Pris: 3.400 kr

Tilmelding eller spørgsmål?

24. september Kgs Lyngby

Sted: Hotel Scandic
Tid: 9:00 – 16:00
Pris: 3.400 kr

Tilmelding eller spørgsmål?